โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

ผู้บริหาร

นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์

ผู้อำนวยการ

ตั้งแต่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลมา โรงพยาบาลได้พัฒนา และเพิ่มศักยภาพ มาโดยตลอดทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทุกท่านที่เข้ามารับบริการ เราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เรายึดมั่น ที่จะดูแลโดยเอาผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง ด้วยคำกล่าวว่า "ชีวิตท่านมีคุณค่า เรารักษา มีคุณภาพ"

ในนามของผู้อำนวยการ คณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกคนของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์พร้อมที่จะให้ บริการท่าน และขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์อย่างดีเสมอมา