โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » รางวัลและคุณภาพ

รางวัลและคุณภาพ

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ และ ประทับใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการเราจึงมุ่งพัฒนาและขอรับรองระบบคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์มีคุณภาพทั้งด้านการบริการและด้านการแพทย์ ตรงกับคำขวัญที่ว่า “ชีวิตท่านมีคุณค่า เรารักษามีคุณภาพ”

2552  ได้รับรางวัล Gold Award จากโครงการ AIA Hospital Quality Award
2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ RVP e-Claim Award ประเภทโรงพยาบาลเอกชน
2554  ได้รับรางวัล Gold Award จากโครงการ AIA Hospital Quality Award
2557  เข้าร่วมโครงการ Engagement for Patient Safety เป็นโครงการต่อเนื่องโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2558  ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2561  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Top