โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » แนะนำโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน

โดยเริ่มต้นจาก โรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง และค่อยๆ เติบโตต่อเนื่องตลอดมา จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง จนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ในระดับทุติยภูมิ สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดตรังและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล ที่มีพื้นที่ใกล้กับ จังหวัดตรัง และสะดวกในการมารับบริการที่จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษา และสหวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความพร้อมที่จะให้การบริการ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย หรือญาติอย่าง ใกล้ชิด และอบอุ่น

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและแม่นยำ ในการตรวจวินิจฉัยรักษาของแพทย์ เช่น

 • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (160-SLICE CT)
 • เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคบ (FLUOROSCOPE)
 • เครื่องเอ็กเซอร์ไซส์สเตรสเทส (EXERCISE STRESS TEST)
 • เครื่องทดสอบความหนาแน่นของกระดูก (BONE DENSITY)
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์สี 4 มิติ (ULTRASOUND 4D)
 • เครื่องล้างไต Hemodialysis
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • MRI 1.5 Tesla

โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นที่มั่นใจของผู้รับบริการ โดยอาคาร 3 ของโรงพยาบาล ได้มีการการพัฒนาที่สำคัญดังนี้

 1. ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 2. ศูนย์ส่ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง
 3. ศูนย์อาหาร Food court และอาหารผู้ป่วยใน ไทยและฮาลาล
 4. OPD แยกแผนกเฉพาะทาง และห้องตรวจแยกโรคติดเชื้อ
 5. ICU แยกห้อง และแยกโรคเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบควบคุมการติดเชื้อที่ทันสมัย

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ให้บริการการตรวจรักษาพยาบาล ในราคาที่ยุติธรรม แก่ผู้ป่วย และยินดีให้บริการ FAX CLAIM แก่ผู้ป่วยที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ทั้งประกันไทยและประกันต่างชาติ ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันได้โดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกันตนที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสดก่อน ซึ่งทางโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้รับการประเมินผล การตรวจรักษาและการทำ FAX CLAIM ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ ตลอดมา