โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

ติดต่อเรา

หน้าแรก » ติดต่อเรา » ติดต่อสอบถาม

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ที่: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, อาคาร 2, ชั้น 2, โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

เวลาทำการ:วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น. โทรศัพท์:075-218988 ต่อ 2216 และ 2217 อีเมล:hr@trangruampat.com
เอกสารประกอบการสมัครงาน
  • 1. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน
  • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • 5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
  • 6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

สมัครออนไลน์ผ่าน Website