โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทร.075-218988

แฟ๊กซ์075-214684

อีเมล์contact@trangruampat.com

สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-215215

Top