โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ไข้เลือดออก โรคร้าย จากยุงลาย

ไข้เลือดออก โรคร้าย จากยุงลาย

โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี และมียุงลายเป็นพาหะของโรค พบได้มากในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ผู้ที่เคยป่วยแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ต้องรีบไปพบแพทย์

กลับหน้าหลัก