โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ต้องระวัง

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ต้องระวัง

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระมัดระวัง เนื่องจากมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยแต่ต้นๆ ทั้งนี้อันตรายของโรคได้แก่การที่หัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติ จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหลายประการ อาทิ กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้น หัวใจวาย และไตได้รับความเสียหาย แต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การที่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ดำเนินไปอย่างเงียบ โดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆ เลย เพาะฉะนั้นควร ตรวจวัดระดับความดันโลหิตสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 

กลับหน้าหลัก