โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
น้ำนมแม่ ความรักที่ส่งต่อ น้ำนมแม่ ความรักที่ส่งต่อ

น้ำนมแม่ ความรักที่ส่งต่อ

น้ำนมแม่มีส่วนประกอบของสารอาหารเพียงพอสำหรับทารก ปรกตินมแม่ในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอดจะมีปริมาณ 850 มิลลิลิตรต่อวัน และในน้ำนมนั้นจะมีสารอาหารต่างๆ เช่น
  - โปรตีน
  - ไขมัน
  - คารโบไฮเดรท
  - เกลือแร่
  - วิตามิน
น้ำนมแม่จึงมีคุณค่าทางอาหารและมีจำนวนแคลอรี่เหมาะสมกับทารกมากที่สุด ฉะนั้นการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ นอกจากทารกจะได้ภูมิต้านทานโรคจากแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้ว ยังได้ภูมิต้านทานโรคจากน้ำนมแม่ด้วย น้ำนมที่หลั่งในระยะ 2-3 วันแรกจะมีสีค่อนข้างเหลือง เรียกกันว่า นมน้ำเหลือง (Colostrum) ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก วันหนึ่งจะหลั่งออกมา 10-40 มิลลิลิตร นมน้ำเหลืองนี้มีประโยชน์มาก ซึ่งหลังจากทารกคลอดได้ 3-4 วัน นมน้ำเหลืองจะเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำนม แล้วอีก 1 สัปดาห์ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมแท้จริงอย่างสมบูรณ์
ด้วยความห่วงใยจาก
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

กลับหน้าหลัก