โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ต้อกระจกโรคเสี่ยงผู้สูงอายุ

ต้อกระจกโรคเสี่ยงผู้สูงอายุ

 ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้


สาเหตุหลักคือ อายุที่เพิ่มขึ้น พบว่าต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ช้าก็เร็ว แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ

ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกก่อนวัย
-การได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเข้าตาเป็นเวลานานๆ
-โรคเกี่ยวกับตา เช่น ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ
-โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
-การเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ
-ความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น เด็กแรกเกิดที่มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์
-การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์

กลับหน้าหลัก