โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ความดันโลหิตสูง : ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง : ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดแข็งและตีบ ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมา อย่างเช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ควรลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

กลับหน้าหลัก