โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน พบได้ในคนทุกเพศทุกกลุ่มวัย แต่จะพบมากในคนอายุกว่า 40 ปีขึ้นไป คนอ้วนที่น้ำหนักเกิน โดยดูจากดัชนีมวลกาย ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย และหญิงที่มีบุตรมากโดยเฉพาะผู้มีประวัติคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม จะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากขึ้น แต่ในปัจจุบันลักษณะการบริโภค และกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันส่งผลให้มีคนเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้น และการพบผู้ป่วยที่อายุน้อยที่เป็นเบาหวานก็เพิ่มสูงขึ้น เพราะฉนั้นหากเราดูแล และป้องกันตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคได้

กลับหน้าหลัก