โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
4 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

4 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

โรคอ้วน หมายถึง ความอ้วนที่มากเกินไป มีน้ำหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็น ควรสังเกตุและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนขึ้นมา โดยอาจคำนวณค่า BMI วัดความอ้วน เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกาย เพื่อคำนวณความเสี่ยงในการเป็นโรค

กลับหน้าหลัก