โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
รู้เท่าทัน... ป้องกันโรคกระดูกพรุน รู้เท่าทัน... ป้องกันโรคกระดูกพรุน

รู้เท่าทัน... ป้องกันโรคกระดูกพรุน

ใส่ใจมวลกระดูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ท่านสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ จากการวินิจฉัยโรคในระยะแรกด้วย"เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก" ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Dual X-ray absorptiometry มาทำการตรวจสุขภาพกระดูก ทำให้สามารถวัดมวลกระดูกได้ค่าที่แน่นอนและทำการรักษาเมื่อพบว่าเป็นหรือเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า ทำไมคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นถึงมีปัญหาเรื่องตัวเตี้ยลง หลังค่อม ขาโก่งงอ หรือกระดูกหักง่าย สาเหตุของอาการดังกล่าว มาจากความขยันขันแข็งของเจ้า “กระดูก” นั่นเอง มันจึงไม่เคยหยุดพัก วันๆ เอาแต่สร้างเซลล์กระดูกใหม่และสลายเซลล์กระดูกเก่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เนื้อกระดูกส่วนที่หมดอายุถูกกำจัดออกไปเพื่อให้กระดูกที่สร้างใหม่ขึ้นมาแทนที่ โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กถึงวัยหนุ่มสาว อัตราการสร้างกระดูกจะเร็วกว่าอัตราการสลายกระดูก ทำให้กระดูกต่างๆ ในร่างกายของคุณแข็งแรงทนทาน ไม่ก่ออาการเจ็บป่วยง่ายๆ

แต่!!! เมื่อคุณย่างก้าวเข้าสู่วัยที่มีเลข 3 นำหน้าขึ้นไป อัตราการสลายกระดูกจะเร็วกว่าอัตราการสร้างกระดูก ซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณมวลกระดูกลดลงและโครงสร้างภายในของกระดูกถูกทำลาย ทำให้รูพรุนที่คล้ายฟองน้ำของกระดูกชั้นในมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้กระดูกบางลงและอ่อนแอ จนเกิดภาวะ “กระดูกพรุน” ขึ้น โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ปริมาณเนื้อกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลอดชีวิตผู้หญิงจะสูญเสียเนื้อกระดูกมากกว่าผู้ชายถึง 2 - 3 เท่า

ใครบ้างที่เสียงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน?
ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนสูงได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง หญิงที่หญิงที่หมดประจำเดือนตามวัยหรือที่ผ่าตัดรังไข่ออก และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. ดื่มกาแฟ สุรา และสูบบุหรี่จัด
2. มีรูปร่างเล็กและผอม
3. ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวน้อยในแต่ละวัน
4. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อย
5. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากหรือมีกากมากเกินไป
6. รับประทานอาหารรสเค็มจัด
7. ใช้ยาบางชนิด

ขณะนี้กระดูกท่านแข็งแรงหรือไม่?
ท่านทราบได้อย่างไรว่า ท่านเป็นหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน มีวิธีการหลายวิธีที่ใช้ตรวจให้ทราบได้ การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือการเอ็กซเรย์ดูความหนาแน่นของกระดูก ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ปลอดภัยสามารถทำการตรวจติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่องหลายครั้ง โดยไม่เป็นอันตราย มีวิธีการตรวจที่สะดวกสบาย และให้ผลที่เชื่อถือไำด้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเครื่องมือนั้นได้ออกแบบ ให้สามารถทำการตรวจกระดูกได้หลายตำแหน่ง มีวิธีการประเมินค่าที่ตรวจได้ด้วยการอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและ ได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจผู้ป่วยและใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาได้ จากองค์การอาหารและยาของประเทศชั้นนำ เช่น สหรัฐอเมริกา

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ จากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

วันนี้โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้ให้บริการ "ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก" สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของมวลกระดูก เพียงแค่ท่านใส่ใจมวลกระดูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป

กลับหน้าหลัก