โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
เครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) เครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)

เครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)

การตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมมีความละเอียดสามารถช่วยการวินิจฉัยโรค มะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ก้อนเล็กยังตรวจคลำไม่พบ สตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งควรได้รับการตรวจและโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งกรณีสตรีที่ได้รับยาฮอร์โมนทดแทน (Hormonal Replace Therapy, HRT)

เครื่องแมมโมแกรมจะออกแบบพิเศษ ให้โดนปริมาณรังสีน้อยมาก เหมาะมากสำหรับเป็นการตรวจหาในคนปกติ เพราะจะสามารถเห็นเนื้อที่ผิดปกติ ที่คาดว่าจะเจริญต่อไปเป็นมะเร็ง ตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้เป็นก้อน หรือก้อนเล็กมาก จนคลำไม่ได้ ซึ่งถ้าพบตอนนี้ โอกาสรักษาหายขาดมีสูงมาก เวลาที่เหมาะสมในการตรวจแมมโมแกรม คือ หลังหมดประจำเดือนใหม่ๆ หรือไม่ใกล้ช่วงประจำเดือนมา เพราะช่วงนั้นเต้านมจะคัด ไม่สบายตัว

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าเครื่องแมมโมแกรมแบบเก่า คือ
1. เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ผู้ถูกตรวจจะได้รับรังสีปริมาณน้อย
2. สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมได้ชัดเจน
3. สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง ระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
4. เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้อง และแม่นยำสูงถึง 90%
5. มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่อง Mammogram ระบบเก่า

ข้อดีของเครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม
1. จากการศึกษาเปรียบเทียบ การรับรังสีของผู้รับบริการพบว่า เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม นี้สามารถลดปริมาณรังสีลงจากเดิมประมาณ 30-60%
2. ลดเวลาในการทำแมมโมแกรม เนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟิล์ม เหมือนกับเครื่องชนิดใช้ฟิล์ม สามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง ไปได้เลย
3. เมื่อทำเสร็จภาพจะไปปรากฏที่หน้าจอของรังสีแพทย์ทันที เพื่ออ่านผลได้เลย เนื่องจากไม่ต้องรอล้างฟิล์ม ลดขั้นตอนทำให้แพทย์อ่านผลเร็วขึ้น และได้ผลเร็วขึ้น
4. เนื่องจากข้อมูลของภาพที่ได้เป็นข้อมูลดิจิตอล เมื่อมีปัญหาภาพไม่ชัด หรือความขาว/ดำของภาพไม่ได้ระดับ ไม่ต้องเรียกผู้รับบริการมาถ่ายซ้ำ เหมือนเครื่องแบบใช้ฟิล์ม รังสีแพทย์สามารถปรับ ความชัดเจนได้จากจอได้ตามความต้องการ และรังสีแพทย์ยังสามารถขยายดูส่วนต่างๆ ได้จากจอที่รับภาพมา ลดอัตราการกลับมาทำซ้ำ และรับรังสีซ้ำ
5. ความคมชัดของภาพที่มากภาพมีมากกว่า สามารถทำให้รังสีแพทย์ สามารถบอกตำแหน่งของจุดที่มีปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเครื่องระบบใช้ฟิล์ม
6. ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเต้านมระหว่างการทำแมมโมแกรมจะน้อยมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดเต้านม จะค่อยๆ กดลงมาที่บริเวณเต้านม อย่างนุ่มนวลกว่าเครื่องที่ใช้ฟิล์ม
7. สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเครื่องชนิดใช้ฟิล์มประมาณ 20-25%
8. แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถ เรียกดูรูปจากหน้าจอในห้องตรวจ โดยไม่ต้องรอดูฟิล์ม

การเตรียมตัวสำหรับตรวจแมมโมแกรม
งดการทาเครื่องสำอางหรือแป้งบริเวณต่ำกว่าคอลงมา และไม่ต้องเตรียมตัวอย่างอื่นใดเพิ่มเติม ผู้หญิงทุกคน ควรได้รับการตรวจเป็นพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือปีเว้นปีในช่วงอายุ 35-40 หลังจากอายุ 40 ควรตรวจเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะหญิงที่มีประวัติมะเร็งเต้านม ในครอบครัวหรือญาติด้านมารดา อาจจะยิ่งต้องตรวจเร็วกว่าปกติ

...ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ จากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

วันนี้โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย "เครื่องดิจิตอลเมมโมแกรม" สำหรับท่านสุภาพสตรีแล้ว

>> รายละเอียดโปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ

กลับหน้าหลัก