โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
คณาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เยี่ยมชมอาคารใหม่ คณาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เยี่ยมชมอาคารใหม่

คณาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เยี่ยมชมอาคารใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าเยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยนอก (อาคารใหม่) เข้าชมพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในอาคาร และงานระบบประกอบอาคาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบโรงพยาบาล และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กลับหน้าหลัก