โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
คณะผู้บริหารมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย คณะผู้บริหารมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย

คณะผู้บริหารมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารโดยนายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่พนักงานกว่า 24 คนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยความห่วงใยและใส่ใจพนักงานที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

กลับหน้าหลัก