โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับหอการค้า ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับหอการค้า

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับหอการค้า

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 33 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง ณ ห้องธนารมย์ ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 ราย และมีผู้สนใจเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการจากหลายหน่วยงาน โดยทางโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น, วัดความดัน และตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ

กลับหน้าหลัก