โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมกับ การท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" เมื่อวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในระดับท้องถิ่น เพิ่มทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว

กลับหน้าหลัก