โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต

วันที่ 20 เมษายน 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกบูธร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง โดยให้บริการตรวจวัดความดัน และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

กลับหน้าหลัก