โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 2559 จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 2559

จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 2559

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริง ทั้งบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลับหน้าหลัก