โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพ ออกบูธตรวจสุขภาพ

ออกบูธตรวจสุขภาพ

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ไปให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีแก่เยาวชน และผู้ที่มาร่วมงานเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ และบริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง ไขมันในช่องท้อง ค่าดัชนีมวลกาย อายุร่างกาย โดยเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตรัง

กลับหน้าหลัก