โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านศรีตรัง (26-06-60) ออกบูธตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านศรีตรัง (26-06-60)

ออกบูธตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านศรีตรัง (26-06-60)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 13.30 น. โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมออกบูธ กับห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี แก่ผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ ณ บ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก