โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
บรรยายให้ความรู้การใช้สิทธิ พ.ร.บ. และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน บรรยายให้ความรู้การใช้สิทธิ พ.ร.บ. และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

บรรยายให้ความรู้การใช้สิทธิ พ.ร.บ. และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติจริงในเรื่อง "การใช้สิทธิ พ.ร.บ. และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีก่อนนำส่งสถานพยาบาล ณ โรงเรียนตรังวิทยา

กลับหน้าหลัก