โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ทำดีเพื่อพ่อ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ทำดีเพื่อพ่อ

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ทำดีเพื่อพ่อ

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9" โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก