โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โภชนบำบัดในโรคไต โภชนบำบัดในโรคไต

โภชนบำบัดในโรคไต

เนื่องในโอกาส วันไตโลก 10 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดกิจกรรมโภชนบำบัดในโรคไต โดยมีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางโรคไต นักโภชนากร ได้มาให้ความรู้โภชนาการแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไตมีหน้าที่ทำความสะอาดเลือด โดยการกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินในร่างกายทิ้งไป เมื่อไตไม่ทำงานตามปกติจึงเกิดความไม่สมดุลของร่างกาย การควบคุมและรับประทานอาหารที่ถูกต้อง จึงช่วยชะลอการเสื่อมและการเกิดโรคแทรกซ้อนของไตน้อยลง

กลับหน้าหลัก