โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ภาพบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาพบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ภาพบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติจริงในเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" แก่พนักงานทุกท่าน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้อง ก่อนนำส่งสถานพยาบาล ณ บริษัท ทีเอ็มเคฟาร์ม จำกัด

กลับหน้าหลัก