โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
มอบของสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านลำภูรา

มอบของสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านลำภูรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เข้ามอบของสนับสนุนในกิจกรรมนาวาพาโชค นำทีมโดยเจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก