โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ภาพบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาพบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ภาพบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติจริงในเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เบื้องต้นอย่างถูกต้อง และถูกวิธี ก่อนนำส่งสถานพยาบาล ณ ท่าอากาศยาน ตรัง

กลับหน้าหลัก