โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (3-2-61) ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (3-2-61)

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับโรบินสัน (3-2-61)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ไปให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ และให้บริการตรวจวัดไขมันในร่างกาย โดยเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ณ ชั้น 1 โซนกันตัง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง

กลับหน้าหลัก