โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมแสดงความขอบคุณ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมแสดงความขอบคุณ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมแสดงความขอบคุณ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ร่วมมอบกระเช้า และช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ แก่ นพ.กุลพัชร เส็งพานิช พญ.สุภาวดี บุญเรืองศักดิ์ และเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล

กลับหน้าหลัก