โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สนามชนวัว (นาบินหลา)

กลับหน้าหลัก