โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกหน่วยตรวจสุขภาพคนเมืองลุง ออกหน่วยตรวจสุขภาพคนเมืองลุง

ออกหน่วยตรวจสุขภาพคนเมืองลุง

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ เทสโก้โลตัส สาขาพัทลุง บริเวณชั้น 2 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.

กลับหน้าหลัก