โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกหน่วยตรวจสุขภาพวันผู้บริจาคโลหิตโลก ออกหน่วยตรวจสุขภาพวันผู้บริจาคโลหิตโลก

ออกหน่วยตรวจสุขภาพวันผู้บริจาคโลหิตโลก

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ออกหน่วยตรวจสุขภาพร่วมกับสภากาชาดจังหวัดตรัง เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น.

กลับหน้าหลัก