โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรงเรียนธาดาอนุสรณ์

ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรงเรียนธาดาอนุสรณ์

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ จังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก