โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ประชุมสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ประชุมสมาคมตัวแทนประกันชีวิต

ประชุมสมาคมตัวแทนประกันชีวิต

วันนี้ (22 มีนาคม 2559)  เวลา 09.00-12.00 น. มีการจัดการประชุมสมาคมตัวแทนประกันชีวิต จ.ตรัง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ (อาคารใหม่) ในการนี้ ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้กรรมการจากสมาคมฯเข้าเยี่ยมชมอาคารใหม่ พร้อมพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆร่วมกัน

กลับหน้าหลัก