โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ตรวจสุขภาพบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดตรัง ตรวจสุขภาพบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดตรัง

ตรวจสุขภาพบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดตรัง

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดตรัง ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 3 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

กลับหน้าหลัก