โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เข้าร่วม “งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน(THAIFA) จังหวัดตรัง ซึ่งโรงพยาบาลได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบตลาดเมืองตรัง

กลับหน้าหลัก