โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ไตใหม่...ชีวิตใหม่ ไตใหม่...ชีวิตใหม่

ไตใหม่...ชีวิตใหม่

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การผ่าตัดเปลี่ยนไต” โดยมี พญ.ผ่องพรรณ ทานาค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต ,พญ.สุธานิธิ เลาวเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม และนพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ อายุรแพทย์โรคไตและทีมแพทย์จากสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต และการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพดี โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นวิทยากร มีผู้ป่วยโรคไตร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมกับการสาธิตเครื่องฟอกไตแบบออนไลน์แห่งเดียวในจังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก