โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี

งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ชั้น B อาคาร 3 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ซึ่งประชาชนชาวตรังให้ความสนใจ มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

กลับหน้าหลัก