โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ตรวจสุขภาพบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ตรวจสุขภาพบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย

ตรวจสุขภาพบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยสาขาตรัง และสาขาทุ่งสง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 3 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

กลับหน้าหลัก