โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดเส้นเลือดสมอง การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดเส้นเลือดสมอง

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดเส้นเลือดสมอง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์จัดงานเสวนา
เรื่อง "การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดเส้นเลือดสมอง"
ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

กิจกรรมภายในงาน
- การบรรยายการรักษาโรค " หลอดเลือดสมอง " โดยทีมแพทย์ และพยาบาล
- ทีม Trauma & Emergency สาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วย " เร็วรอด...ปลอดอัมพาต

กลับหน้าหลัก