โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
นวัตกรรมล่าสุดในการรักษาโรคหัวใจโดยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

นวัตกรรมล่าสุดในการรักษาโรคหัวใจโดยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

 สัมมนาเรื่อง..."นวัตกรรมล่าสุดในการรักษาโรคหัวใจโดยการสวนหลอดเลือดหัวใจ"
โดยวิทยากรเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในการรักษาโดย
- นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดจากประเทศเยอรมัน
- นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว,รังสีวิทยาทั่วไปและรังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว และการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดและอวัยวะปลูกถ่าย ด้วยคลื่นความถี่สูง

ทอล์คโชว์เต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมงเต็มกับอาจารย์ จตุพล ชมภูนิช นักแสดง วิทยากร และนักพูดอารมณ์ดีแฝงแง่คิด
3 เรื่อง 3 รส ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 3 รพ.ตรังรวมแพทย์

กลับหน้าหลัก