โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
งานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายางพาราไทย และงานมหกรรมยางพาราของดีเขตภาคใต้ตอนกลาง

งานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายางพาราไทย และงานมหกรรมยางพาราของดีเขตภาคใต้ตอนกลาง

 ทีมผู้บริหาร รพ.ตรังรวมแพทย์ นำโดย คุณรัชดา เจียรนัยศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ได้รับเกียรติจากทางคณะผู้จัดงานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายางพาราไทย และงานมหกรรมยางพาราของดีเขตภาคใต้ตอนกลาง
ในการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ลานใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กลับหน้าหลัก