โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)” อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)”

อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)”

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ สนับสนุนวิทยากรและทีมพยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)” ให้กับพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งสง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
โดยกิจกรรมมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กลับหน้าหลัก