โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
อบรม อบรม

อบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( อฉพ. EMR )

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์จัดอบรม
"หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( อฉพ. EMR )
โดยมี นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น B อาคาร 3 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

กลับหน้าหลัก