โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กลับหน้าหลัก