โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชจัดอบรม ALQ โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชจัดอบรม ALQ

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชจัดอบรม ALQ

 โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ลงสำรวจพื้นที่และจัดอบรมพนักงานของ โรงแรม พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ALQ (Alternative Local Quarantine)

กลับหน้าหลัก