โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช บริจาคของใช้จำเป็นสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในจังหวัดตรัง โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช บริจาคของใช้จำเป็นสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในจังหวัดตรัง

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช บริจาคของใช้จำเป็นสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในจังหวัดตรัง

 การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นี้ เรียกว่ารุนแรงกว่าครั้งก่อนๆ อย่างมาก ทำให้เตียงในโรงพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างเต็มที่


ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชจึงร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาล และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลตรัง เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม อาทิ ชุดผู้ป่วย ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว

กลับหน้าหลัก