โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับ KRUNGTHAI-AXA ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับ KRUNGTHAI-AXA

ออกบูธตรวจสุขภาพร่วมกับ KRUNGTHAI-AXA

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 มีการประชุมตัวแทนประกัน KRUNGTHAI-AXA ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยในงานนี้ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น, วัดความดัน และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีกับหุ่นจำลองเพื่อหาความผิดปกติ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ชำนาญการ

กลับหน้าหลัก