โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988
ขอพรรดน้ำดำหัวจากผู้บริหาร ขอพรรดน้ำดำหัวจากผู้บริหาร

ขอพรรดน้ำดำหัวจากผู้บริหาร

ในเทศกาลปีใหม่ไทย พี่น้องชาวตรังรวมแพทย์ ขอพรรดน้ำดำหัวจากผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

กลับหน้าหลัก